HADELAND SAU OG GEIT

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Org.nummer: 869252522

Hjemmeside:
www.nsg.no
Stiftelsesdato:
1964-01-07
Postadresse:
c/o Sondre Imsgard
Halvorsb√łleveien 49
3520 JEVNAKER