Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Kurset er forbeholdt pårørende til hjemmeboende, men det vil være mulighet for pårørende av insititusjonspasienter å melde seg på hvis vi har kapasitet. Du vil få kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens og deg som pårørende. Du treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk.

Tema på pårørendeskolen

Kurset er lagt opp over 6 samlinger med følgende temaer:

  • Hva er demens? En innføring i ulike demenssykdommer
  • Kommunikasjon og samhandling med personer med demenssykdom
  • Sorg og tap
  • Vergemål, lovverk og rettigheter knyttet til demenssykdom
  • Velferdsteknologi/Brannvern
  • Rett tilbud til rett tid. Informasjon om de ulike tjenestetilbudene i Jevnaker kommune for personer med demenssykdom

Kurset er gratis og holdes fra kl. 18.00-21.00 i kantinen på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS). Det vil være enkel bevertning.
Vi tar hensyn til den aktuelle smittesituasjonen vi er i ved kursstart, og husk at du må være frisk for å kunne delta.

Kursdatoer høsten 2022

20. september
29. september
5. oktober (med forbehold)
12. oktober
19. oktober
26. oktober

Påmelding

Påmeldingen til demenskoordinator Karianne Andersen Bjune innen 12. september 2022.

 408 06 867 eller epost