– Dette er en merkedag for Jevnaker, fastslår ordfører Morten Lafton, under åpningen av nye E16 i går, tirsdag. Vegarbeidene har pågått i 21 måneder og det er nå bygd 10,5 kilometer ny motorvei med to, tre og fire felt og midtrekkverk fra Åsbygda opp til Olum i Jevnaker. Ordfører Morten Lafton var selvfølgelig til stede, det var også ordfører i Ringerike, Kirsten Orebråten.

Lafton som selv bor i området ved Toso synes det er flott med den nye veien, men også uvant. Den nye veien har skapt et helt nytt terreng gjennom bygda. Likevel er ordføreren lettet over at den første delen av nye E16 er klar. 
– Tungtrafikk har allerede begynt å gå på den nye veien. Det vil lose mye gods- og tungtrafikken bort fra fjordlandsbyen og det er bra, sier han.

I tillegg til 10,5 kilometer ny motorvei fra Åsbygda opp til Olum i Jevnaker er det bygd to planskilte kryss, 2,7 kilometer fylkesveg med gang- og sykkelveg, og 4,9 kilometer drifts og skogsbilveier. Det er også bygd opp en 450 meter lang fylling ved Randsfjorden. Planen er å etablere et fortau, og et amfi ut mot vannet ved Hadeland Glassverk.

 

Tok opp bompengene med statsråden

Den nye veien skal delvis finansierers gjennom bompenger. Betalingen begynner sommeren 2022, da brua over Randselva står klar.
Ordfører Lafton benyttet anledningen til å snakke med samferdselsministeren om viktigheten av at nye E16 bygges videre fra Eggemoen til Nymoen i tillegg til bompengeproblematikken.
Mange innbyggere i Jevnaker må betale bompenger til tross for at de knapt benytter seg av den nye veien, forklarte han statsråden. –Vi skal være «på» for å se om det går an å få noen nye løsninger, forsikret Lafton.

Åpnet et halvt år før tiden

Skanska bygde den vel 10 kilometer lange veistrekningen så raskt at den kunne åpnes et halvt år tidligere enn planlagt.
Det er flere årsaker til dette:

  • Godt arbeid før kontrakten ble lyst ut.
  • God planlegging av byggearbeidet
  • Effektiv gjennomføring av anleggsarbeidet.
  • Godt samarbeid mellom Vegvesenet og Skanska hele vegen
  • Tidlig vår 2021 og to og milde høster i 2020 og 2021.

Planene videre fram til sommeren er at E16-trafikken kan kjøre videre fra Åsbygda til Eggemoen over nye Randselva bru. Da vil en viktig veistrekning på den såkalte Ring 4 rundt Oslo være på plass. Det blir ikke bompengeinnkreving før åpningen av Randselva bru til sommeren

Se innslag fra NRK Oslo og Viken

NRK Oslo og Viken var på Jevnaker rett før åpningen. Du kan se saken her: nrk.no - sak nummer 8.