Nordeng begynner i jobben allerede 6. mars.

Det er kommunalsjef helse og omsorg, Heidi Lafton, veldig glad for.

De siste månedene har sykehjemslege-stillingen vært bemannet med vikar.

Lafton opplyser at kommunen har rammeavtale på levering av helsepersonell, så tjenesten har vært ivaretatt. Ikke minst for kontinuitetens skyld er hun glad for at rekrutteringen av en sykehjemslege nå er i mål.

Som sykehjemslege skal Nordeng følge opp samtlige beboere på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, både på korttids- og langtidsavdelingene.

Nordeng er spesialist i indremedisin og kardiologi. De siste årene har han jobbet ved Ringerike spesialistsenter, noe han skal fortsette med parallelt med stillingen i Jevnaker.

Dette er mulig siden sykehjemslegen er en 60 prosents stilling.

Nordeng har de siste tre årene også jobbet med et forskningsprosjekt på hjerteinfarktpasienter. Dette har vært knyttet til Ullevål sykehus, hvor han har jobbet siden 2013. Før det jobbet han ved Ringerike sykehus.