Nasjonale tiltak

Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet, med endringer som trådte i kraft 27. mai. Tiltakene gjelder inntil videre. 

Du får full oversikt over helsemyndighetenes nasjonale korona-regler her: regjeringen.no eller hos Fhi.no.

Sosial kontakt

Maks ti gjester, oppfordring til å møtes utendørs.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Hold 1 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Dette gjelder ikke for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det kan hindre normal drift av tjenestene.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

 

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene. Om nødvendig må de benytte vakthold for å sikre at dette følges.

Restauranter, kafeer og barer

Skjenkestopp kl. 24.00.

Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Bildet viser ei jente med munnbind

Reiser

Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder)  bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet.

Bildet viser kart over Europa og hvilke land som er gule og røde.

Innreisekarantene ved ankomst til Norge

Regjeringen anbefaler å unngå alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.
Alle som kommer til Norge fra utlandet, bortsett fra gule land/områder i Europa, skal være i karantene, men det er enkelte unntak.

Alle som kommer til Norge fra utlandet, bortsett fra områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (gule land/områder i kartet under), skal være i karantene i 10 døgn, dersom de ikke er omtalt i unntaksbestemmelsene i covid-19-forskriften.

Fra 11. juni klokken 15 kan fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene få unntak fra innreisekarantene. De må likevel bli testet etter ankomst. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden og barn under 1år må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst.  

Foreløpig er det kun fremvisning av norsk koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, som er ansett som sikker og verifiserbar måte å dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

Personer som skal i karantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell, men det er enkelte unntak. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, og mindreårige (under 18 år) som har reist alene eller sammen med en person som er beskyttet mot covid-19, trenger ikke bo på karantenehotell. Reisende fra enkelte land og områder i Europa er og unntatt krav om karantenehotell.

Les alt om innreisekarantene her: fhi.no

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

I Jevnaker er barnehagene og skolene på gult nivå.

Hjemmekontor

Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Arrangementer

Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Reglene for arrangementer er som følger:

Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.

Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.

Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Bildet viser en del av en plakat om nasjonale regler

Idrett- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.

Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Lokale tiltak

Smitten er varierende i fylket Viken. I Jevnaker går smittetrenden nedover og her avsluttes de regionale tiltakene fra og med 26.april.
Jevnaker følger derfor de nasjonale tiltakene.