Nasjonale tiltak

Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet, med endringer som trådte i kraft 2. september. Tiltakene gjelder inntil videre. 

Du får full oversikt over helsemyndighetenes nasjonale korona-regler her: regjeringen.no eller hos Fhi.no.

Sosial kontakt

Anbefaling om maks 20 gjester og oppfordring om å møtes utendørs gjelder fortsatt.
Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker og de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.

Beskyttede kan i private sammenhenger, slik som hjemme, ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.​

Butikker

Handelsnæringen kan holde åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til Covid-19-forskriften. det skal tilrettelegges for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Restauranter, kafeer og barer

  • Innslippsstopp kl. 24.00.
  • Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Reiser

UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen, Storbritannia og noen utvalgte tredjeland (lilla land).

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Innreise til Norge

Krav ved innreise til Norge
Fortsatt innreiserestriksjoner. Innreiserestriksjonene og karantenereglene klassifiseres ut fra smittesituasjonen med fargekodene grønn, oransje, rød, mørkerød og lilla.

Det anbefales fortsatt å feriere hjemme i Norge.

De som kan vise at de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder med EU-koronasertifikat, NHS Covid-pass fra Wales/England eller COVID certificate fra Nord-Irland kan reise inn i landet og er unntatt fra krav om test før ankomst, på grenseovergangsstedet og innreisekarantene.

Fra 12. september åpnes det for innreise for utlendinger fra tredjeland som har følgende relasjon til en person bosatt i Norge:

 

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune.

I Jevnaker er barnehagene og skolene på grønt nivå.

 

Hjemmekontor

Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.

Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. 

Arrangementer

Det oppfordres til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige arrangementer: Maks antall personer avhenger av

  • om det brukes koronasertifikat/testing
  • om det er faste tilviste plasser
  • om det er ute eller inne

Uten koronasertifikat:

  innendørs utendørs
Med faste, tilviste plasser max 1.000 personer. 500 per kohort. max 2.000 personer. 500 per kohort.
Uten faste, tilviste plasser max. 400 personer. 200 per kohort. max. 800 personer. 200 per kohort.

 

Ved bruk av koronasertifikat:

 
  innendørs utendørs
Med faste, tilviste plasser max 5.000 personer. Inntil 500 per kohort. max. 10.000 personer. Inntil 500 per kohort.
Uten faste, tilviste plasser max 1.500 personer. Inntil 500 per kohort. max. 3.000 personer. Innttil 500 per kohort.

 

 

 

Idrett- og fritidsaktiviteter

  • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
  • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
  • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Toppidrett
Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. 

In different languages

The Norwegian Government is continuing to reopen society, and is moving to Step 3 of the reopening plan. People can now have more guests at home, more people can attend events, and working from home will be less of a requirement. Children and adolescents will be able to attend inter-regional sports and cultural events without needing to keep a 1 metre distance from others. You can read the information in different languages here: regjeringen.no

Lokale tiltak

Smitten er varierende i fylket Viken. I Jevnaker går smittetrenden nedover og her avsluttes de regionale tiltakene fra og med 26.april.
Jevnaker følger derfor de nasjonale tiltakene.