Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med kognitiv svikt/demenssykdom. Du vil få kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens og deg som pårørende. Du treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk.

Tema på pårørendeskolen

Kurset er lagt opp over 6 samlinger med følgende temaer:

  • Hva er demens og demenssykdommer? 
  • Kommunikasjon og samhandling - med personer som er rammet av demenssykdom.
  • Hvordan mestre hverdagen? Tap og sorg.
  • Autonomi og samtykkekompetanse – rettsgrunnlaget for tjenester. Vergemål.
  • Med demens mot livets slutt.
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester. Rett tilbud til rett tid.

Kurset er gratis og holdes fra kl. 18.00–21.00 i kantinen på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS). Det vil være enkel bevertning.

Kursdatoer høsten 2024

11. september
18. september
2. oktober 
7. oktober (OBS: mandag)
16. oktober 
23. oktober

Påmelding

Påmeldingen til demenskoordinator Karianne Andersen Bjune innen 4. september 2024.

 408 06 867 eller e-post