Disse kan søke

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner, kan søke dersom eierorganisasjonen/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag hvor driften er skilt ut i eget selskap.
  • Virksomheter der driften hovedsakelig gjøres gjennom frivillig arbeidsinnsats kan søke, selv om virksomheten ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. Det kan for eksempel være snakk om grendehus der frivillig innsats er avgjørende for driften. Privatpersoner eller kommersielle foretak kan ikke ha anledning til å oppnå økonomiske fordeler ved virksomheten. 

Les mer om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Slik søker du

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og du søker via denne linken:

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstift

Søknadsfrist er 15. februar 2023 klokka 13:00.