Det blir uformell åpning med taler, spennende underholdning og enkel servering når Fjordlandsbyen Jevnakers nye stolthet offisielt skal åpnes. 

Dette betyr slutten på anleggsarbeidet i Verkevika, og begynnelsen på badesesongen fra den nye brygga.  

Anlegget er bygget av Dokka Entreprenør. Amfiet er en del av Statens vegvesens prosjekt med avlastet vei etter at E16 forbi Jevnaker ble lagt om.  

Vi får nå en innbydende og moderne møteplass ved Randsfjorden for både innbyggere og gjester. 

Sted: Verkevika, Jevnaker (vis-à-vis Hadeland Glassverk, Glassverkvegen 9) 

Tid: Tirsdag 18. juni, klokka 17.45-18.30