Alle innbyggere i Jevnaker kommune skal nå ha fått invitasjon til å sette seg opp på time for å få vaksine mot Covid-19. Dette har kommet på SMS. Hvis du ikke har fått en invitasjon fra oss, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no  Det kan være at du da ikke er registrert med riktig telefonnummer.

Ledig time

Det er mange som har mottatt invitasjon til vaksinering, men som ikke har benyttet sjansen til å velge time så langt. Vi får mange vaksinedoser fremover, og vi regner med å ha gitt første vaksinedose til alle som ønsker det innen midten av august. Ta derfor kontakt med oss dersom du vil ha vaksine allerede fra i dag, torsdag 15. juli. Vi vaksinerer i hovedsak på torsdager mellom klokka 14 og 18. Ta kontakt med oss på e-post: korona@jevnaker.kommune.no så kan du få en vaksine mot Covid allerede denne uka.