Jordmortjenesten er organisert under virksomheten Oppvekst og Kultur, og er sammen med helsestasjonstjenesten og familieteam en del av «Forebyggende tjeneste barn, unge og familier». Tjenesten skal følge nasjonale, faglige retningslinjer for svangerskaps- og barselomsorg. Vi har et godt fag- og arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere med høy kompetanse. Tjenesten tilbyr oppfølging av gravide, fødselsforberedende kurs, ammekurs, hjemmebesøk og etterkontroll/prevensjonsveiledning. Jordmor har tett samarbeid med både interne og eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

• Autorisert jordmor
• Erfaring innen svangerskap, fødsel- og barselomsorg
• Innehar datakunnskaper og er fortrolig ved bruk av elektronisk journal
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjeneste
• Førerkort klasse B

 

Personlige egenskaper

• Kunnskapssøkende og faglig engasjert
• Initiativrik, fleksibel og løsningsorientert
• Liker å arbeide selvstendig og i team
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

• Helseundersøkelser, råd og veiledning i svangerskapet og barseltid i tråd med nasjonalfaglige retningslinjer
• Fødsel- og ammeforberedende grupper
• Hjemmebesøk
• Etterkontroller, prevensjonsveiledning
• Tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr

• Varierte og spennende arbeidsoppgaver
• Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
• Mulighet til å være med på å videreutvikle jordmortjenesten

Kjenner du deg igjen i dette- da blir vi svært glade for å høre deg.

Lønn etter gjeldende tariffavtaler. Pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.

Søknadsfrist: 15.08.2021.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til virksomhetsleder,
Anita Rørvik, telefon: 466 35 466

Bildet viser noen som løper ut for å bade

Om Jevnaker

Jevnaker kommune er en kommune i vekst og utvikling plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunene har ca. 6.850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Våre verdier er: Nytenkende – Åpen – Redelig.