Hvem bør vaksinere seg?

Du bør ta vaksinen hvis du er 65 år eller eldre, er gravid eller har en kronisk sykdom.

Alle som er i risikogruppen og helsepersonell med pasientnært arbeid bør ta influensavaksinen hvert år fordi viruset endrer seg. Særlig eldre og personer med alvorlige kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen.

Her kan du lese FHIs informasjonsskriv om influensavaksinen.

Hvor kan du få vaksine?

I Jevnaker vil influensavaksineringen foregå hos din fastlege. Den er i først omgang forbeholdt alle over 65 år, de som tilhører en risikogruppe eller andre anbefalte grupper for influensavaksinering.

Apotekene har tilgang på vaksiner både for risikogruppen og de som ikke tilhører risikogruppene.

Arbeidsgiver vaksinerer helsepersonell med pasientnært arbeid.

Hva koster influensavaksinen?

Selve vaksinen er gratis for de som tilhører risikogruppe. Personer i risikogruppen vil bli vaksinert hos fastlegen med egenandel 50 kroner, eller gratis hvis de har frikort. Personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må betale for vaksinen og vaksineringen.

Vaksinering i apotek eller private vaksinesentre er ikke en del av influensavaksinasjonsprogrammet. Om du velger å vaksinere deg der, må du regne med å betal full pris for vaksine og vaksinering.