Råd til ungdommer og voksne med nyoppståtte luftveisproblemer

  • Hold deg hjemme
    • Ved vage symptomer kan du gå på skole/jobb samme dag hvis du tester negativt for SARS-CoV-2. Hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør du gå hjem og vurdere å ta en ny test. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør følge Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr
  • Du bør teste deg for SARS-CoV-2.
  • Test for SARS-CoV-2 bør foregå i offentlig regi, enten som selvtest utlevert av kommunen eller på teststasjon med bruk av PCR-test eller antigen-hurtigtest.
  • De du bor sammen med trenger ikke å holde seg hjemme, heller ikke dersom de jobber i helsetjenesten.  
  • Hvis du er definert som nærkontakt til husstandsmedlem som har fått påvist covid-19 og du selv får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en test.
  • Det er gratis for alle som oppholder seg i Norge å teste seg for covid-19 på kommunale testsentra. Dette gjelder også personer uten personnummer (personer uten lovlig oppholde/papirløse migranter). Helsepersonell har taushetsplikt, og kan ikke gi videre informasjon om deg og din helse. Mer informasjon om dette finnes på Helsenorge.no: Helsehjelp ved covid-19 for personer uten lovlig opphold

Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.  

 

Les mer hos fhi.no

Råd til foresatte med barn i barnehage/barneskole

Nå som de aller fleste i den voksne befolkningen er vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine er det ikke lenger nødvendig med strenge tiltak i samfunnet, og koronavirusinfeksjon kan i økende grad håndteres som andre luftveisinfeksjoner.

Testing av barn for SARS-CoV-2 bestemmes av foreldrene. Barn med luftveissymptomer må ikke nødvendigvis testes, med mindre lege vurderer at dette bør gjøres. 

Noen barn, særlig i barnehagealder, har nærmest kontinuerlig rennende nese. Hvis barnet kun har rennende nese eller snørr og ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand, behøver de ikke å holde seg hjemme. Hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør barnet gå hjem. Luftveisinfeksjoner smitter imidlertid lettest tidlig i sykdomsforløpet, derfor er det særlig viktig å holde barnet hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer eller sykdomsfølelse.  Hvis symptomene er milde og forsvinner helt etter en dag, kan barnet vende tilbake til barnehage/ skole. Ellers kan barnet gå i barnehage/ skole når symptomene er i bedring, formen er fin og barnet har vært feberfri i minst 24 timer, uten å ha tatt febernedsettende medikamenter. Barnet kan komme tilbake selv om det fortsatt har restsymptomer som rennende nese, snørr (uansett farge og tykkelse), heshet eller lett hoste.

Barn som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen/ barnehagen som normalt.

Ved bekymring for barnet eller vedvarende symptomer bør lege kontaktes for vurdering.

Les mer: fhi.no

Trenger du test?

Her leser du mer om å ta koronatest/hurtigtest i Jevnaker: koronatest

Koronatelefonen

Hos Jevnaker kommunes koronatelefon kan du få svar på dine spørsmål. Vi svarer også på e-post. Les mer her.