For å hjelpe oss, kommer Marco Elsafadi til den tredje utgaven av Oppsiktsvekkende god oppvekstkonferanse. Han skal også besøke ungdomsskolen på dagtid. 

Slik kan ungdom og voksne få et felles utgangspunkt for samtalen. 

Elsafadi er en prisvinnende foredragsholder som vil snakke om relasjoner mellom ungdommer, foreldrenes kraft, mangfold og inkludering. 

Han har også tidligere snakket om snitching, i forbindelse med det pågående forsknings- og utviklingsprosjektet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Dette er Marco Elsafadi

  • Har mottatt en rekke priser, som «Årets mest fengslende foredrag» (2005), Årets forbilde» (Idrettsgallaen 2006), «Årets foredrag» (2006) og Åpenhetsprisen (Mental Helse 2007).
  • Er nå mest kjent som foredragsholder og programleder, men er også tidligere landslagsspiller i basketball
  • Vant Mesternes Mester i 2014

… snitching?

Tidligere i år har vi omtalt fenomenet snitching og hvordan det preger ungdomsmiljøet – og at det starter stadig tidligere. 

Derfor er årets konferanse obligatorisk for alle ansatte i Jevnaker kommune som jobber innenfor barnehage og skole.  

Men det er avgjørende viktig at foresatte også får kunnskap og forståelse om dette. Og treneren. Og instruktøren. Og naboen. 

Det trengs et helt samfunn for å oppdra et barn, heter det. Denne tankegangen er også noe av mestertanken bak Oppsiktsvekkende god oppvekstkonferanse. 

Dette er snitching

Begrepet oversettes som tysting. Betegnelsen kommer opprinnelig fra USA og kriminelle miljøer, men begrepet er nå normalisert i helt ordinære ungdomsmiljøer – og brukes helt ned i barneskolen. 

Ungdom selv beskriver snitch slik: 

Å tyste på noen 

Å si fra til en voksen, når noen har gjort noe dårlig/ulovlig 

En som sladrer til en voksen om en hendelse som kan gi den «kriminelle» konsekvenser 

Oppfattes du som en snitcher, spres dette i sosiale medier – gjerne sammen med trusler. 

– Alle MÅ forstå dette

Temaet på årets konferanse er en direkte oppfølging av Ungdomskonferansen «Er du snitch er du ferdig» tidligere i år.  

Der var også ordfører Morten Lafton til stede.  

– Det går jo opp for deg hvor utbredt og hverdagslig dette er. Alle MÅ forstå dette, som innbyggere i vårt nærmiljø, sa han etterpå. 

 

Tidligere saker

 

Oppsiktsvekkende god oppvekstkonferanse 

Konferansen ble første gang arrangert i 2022. I fjor ble den utvidet til å også omfatte skolebesøk.  

Målet med konferansen er å skape engasjement og begeistring, og synliggjøre det forebyggende arbeidet som gjøres i Jevnaker. 

Konferansen arrangeres i samarbeid med Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal, noe som gjør det mulig å gjennomføre den uten inngangsbillett.  

Ideen til å ha en slik årlig konferanse med fokus på barn og unge kom da Jevnaker kommune deltok i utviklingsprogrammet Absolutt til KS for noen år siden. Målet med programmet er å gi innsikt i hva som virker inn på barn og unge læring, utvikling, trivsel og tilhørighet.  

 

Mer program kommer 

Marco Elsafadi blir ikke alene på scenen i Jevnakerhallen 16. oktober.  

Resten av programmet kommer senere. 

Arrangementet er gratis, men det vil være påmelding av hensyn til sikkerheten.