I et e-brev datert 01.05.2024 ba grunneier av bruk 160/1 Igelsrud i Jevnaker kommune Kartverket om å reise navnesak for gårdsnavnet Igulsrud/Igelsrud. 

Kartverket reiser med dette navnesak, og benytter samtidig anledningen til å ta med et par navn som har skrivemåtestatusen «foreslått» i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Kartverket sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. I tillegg til primærnavnene tar de identiske og avledede navn med i saken, jf. § 8 siste ledd i forskrift om stadnamn.


Dokumenter


Høringsuttalelser

Høringsuttalelser må sendes til postmottak@jevnaker.kommune.no innen 05.08.2024.