Ifølge kommunelovens §8-4 har representantene krav på arbeidsgodtgjøring for sitt verv.

Det er kommunestyret selv som vedtar forskriften for dette. 

 

Du kan si din mening

Kommunestyret vedtok 1. februar å sende forskriften ut på høring.

Frist for komme med uttalelser er: 28.03.2024

Uttalelser kan sendes på e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, Postboks 60, 3521 Jevnaker.

 

Dokumenter