Jevnaker kommune foreslår forskrift for tømming av private slamavskillere, tette tanker og andre samleinnretninger. Jevnaker kommunestyre har vedtatt å legge forslaget ut til offentlig ettersyn. Det betyr at du kan si din mening om forslaget, i tråd med forvaltningslovens paragraf 37.

                Forslag til ny forskrift

                Saksframlegget til kommunestyret

Høringen har frist til torsdag 21. mars. 

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, Postboks 60, 3521 Jevnaker.