Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) er ressursbase for våre pleie- og omsorgstjenester. JORS inneholder blant annet Institusjon med totalt 44 sykehjems- og korttidsplasser, hvorav en er Kommunal øyeblikkelig hjelp-plass (KØH). Sykehjemsplassene er fordelt på 3 avdelinger, 2 avdelinger for personer med demens og en somatisk avdeling som også inkluderer KØH-plassen, 2 palliative plasser, avlastning og korttidsopphold.

Som et ledd i å imøtekomme ny reform «Lev hele livet» er vi nå sertifisert som Livsgledehjem. Vi håper du har lyst til å bli med på dette langsiktige arbeidet.

Kvalifikasjoner

Som fremtidig kollega kan vi tilby deg utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Vi har god faglig kompetanse og en god sykehjemslege ordning samt et variert undervisningstilbud internt i organisasjonen. Vi fokuserer på gode verdier, fag, utvikling, etisk refleksjon, humor og entusiasme på vår arbeidsplass.

Vi søker deg som er selvstendig, pålitelig, tar initiativ, har gode samarbeidsevner, liker et aktivt arbeidsmiljø og har en interesse for fagområdet.

Må kunne beherske norsk godt muntlig og skriftlig.

Vi oppfordrer høgskolestudenter innenfor Helse- og omsorg å søke.

Tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må levers ved tilsetting.

Spørsmål? Ta kontakt!

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med
Nina Elisabeth Roen, Konsulent i ressursstyring
tlf. 409 04 255.

Om Jevnaker

 
 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6.850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.