Det er Viken fylkeskommune som har startet opp en ny enøk-satsing på eldre bygg.

Slike hus er bygd med andre materialer og metoder, noe energieffektivisering bør ta hensyn til. Tilbudet gjelder for både eneboliger, landbruksbygninger, murbygg, borettslag – og uansett om eierformen er selveid, sameier eller lag og foreninger. Verneverdige hus fra tiden etter 1960 kan også få hjelp.

For å bestille befaring eller rådgivning, må eier fylle ut et skjema på nettsiden til Akershus bygningsvernsenter (MiA): https://mia.no/akershusbygningsvernsenter/gratis-enok

I tillegg til rådgivning og befaring skal det arrangeres foredrag for huseiere og håndverkere. 

Satsingen er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Buskerud bygningsvernsenter, Murbyen Oslo, Fortidsminneforeningen, Bygg og bevar og Akershus bygningsvernsenter.