Barnehagene i Jevnaker kommune har gjennomført sitt hovedopptak for 2021. Fristen for å søke barnehageopptak i hovedopptaket var 1. mars.. Alle barn som er født før 01.12.20 og har søkt innen fristen, har fått plass ved en av kommunens barnehager. Kommunen har 6 barnehager, 2 private og 4 kommunale.

Fremover vil det være løpende opptak til eventuelle ledige plasser. Ledige plasser tildeles som i hovedopptaket etter opptakskriterier til den enkelte barnehage. Søknad om barnehageplass skjer via kommunens hjemmeside