I dag ble det påvist smitte hos ytterligere to elever ved Jevnaker ungdomsskole. Totalt er nå åtte elever smittet av covid-19 og en av klassene på 8. trinn er satt i vanlig smittekarantene.

Vi ser at smitten brer seg, uten at vi klarer å fange den opp, forklarer kommuneoverlegen. – Vi har derfor satt en klasse i ordinær smittekarantene fra i dag. De ble sendt hjem i formiddag. Elevene kan teste seg ut av karantene tidligst mandag den 13. september, ingen av disse skal ut av karantene før prøvesvaret foreligger.

Kommuneoverlegen presiserer at elever som har hatt covid-19 ikke skal i karantene.

Fra grønt til gult

Med dette som bakteppe, i tillegg til at vi nå starter vaksineringen av 12-15 åringer, har vi i samråd med kriseledelsen i Jevnaker valgt at nivået på smitteverntiltakene må heves fra grønt til gult nivå.
Dette gjelder kun ungdomsskolen, ikke barneskolene.
Det betyr en betydelig innstramming i smitteverntiltakene ut uke 37:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser regnes som en kohort
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Elever bør holde en meter avstand til elever i andre kohorter
  • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner
  • To kohorter kan samarbeide utendørs

Kommuneoverlegen ber om at det skal være en lav terskel for å holde syke barn hjemme. Symptomer på forkjølelse/covid må tas på alvor. 
Har du symptomer, så bestill en koronatest! er oppfordringen.

Vaksinering

Elever i alderen 12- 15 år ved våre grunnskoler starter vaksineringen mot covid-19 førstkommende torsdag. Først ut er elever ved ungdomsskolen, deretter i uke 37 følger elever fra Toso og Bergerbakken etter. Alle som får vaksine må ha fylt 12 år innen den dagen de får vaksinen. Dette er også en vesentlig grunn til at nivået i ungdomsskolen heves fra grønt til gult.

–  Det er viktig nå at antall kontaktflater reduseres og at vaksinering kan gjennomføres som planlagt. Dette har fått tilslutning av kriseledelsen. Som følge av smitten, er hvilke klasser som vaksineres denne og neste uke noe justert, men vi håper å holde skjema. De som skal vaksineres denne uken får beskjed.  

Gult nivå ved Jevnaker ungdomsskole får ikke konsekvenser for øvrige fritidsaktiviteter.

Øvrig informasjon

Her bestiller du koronatest: 
koronatest

Les mer om trafikklysmodellen i skolen her:

https://www.udir.no/

Les mer om hva det betyr å havne i karantene her:
https://www.fhi.no