Vi tilbyr både rådgiving og terapi

Syns du det er vanskelig at...

  • 4-åringen nok en gang har klart å sabotere handleturen
  • barnet ikke vil sove og dere er så slitne at dere er nesten desperate
  • barnet forhandler i det uendelige, lenge etter at tålmodigheten vår er slutt
  • vi har vært gjennom nok en dag med brutte avtaler
  • det ble enda en ettermiddag med søskenkrangling

Det er mange ting som påvirker relasjonen mellom foreldre og barn. Jevnaker kommune er en så kalt TIBIR-kommune. TIBIR står for Tidlig Innsats for Barn i Risiko og Jevnaker kommune utdanner både rådgivere og terapeuter til dette. Forebyggende arbeid blant barn og unge er et satsingsområde. Vår koordinator vil kunne hjelpe dere og finne ut om hva dere trenger. Noen ganger holder det med foreldreveiledning over noen timer. Andre ganger må det en mer omfattende terapi til. Les mer om tilbudene under. 

TIBIR - foreldreveiledning

TIBIR er et tilbud til familier med barn i alderen 3 til 12 år, der barna har utviklet, eller står i fare for å utvikle, atferdsproblemer.

Dette er et tilbud til foreldre som strever med små eller større hverdagssituasjoner med barnet. Men hvor utfordringene har vart i forholdsvis kort tid.
Der man kan hjelpe foreldre på et tidlig tidspunkt for og hindre negativ utvikling.
Foreldre og rådgiver møtes 1 time i uken, 4-8 ganger.
Foreldrene trener på nye ferdigheter, og jobber med temaene hjemme mellom møtene med rådgiver.

Tilbudet gis gjennom kommunale tjenester, som for eksempel helsestasjoner, pedagogisk-psykologiske tjenester, barneverntjenester og barnehager og skoler. I dag finnes TIBIR i 104 kommuner.

I Jevnaker har vi to rådgivere som følger familiene tett. Rådgiverne holder til i 2.etasje i Storgata 24 på Nesbakken, rett over biblioteket.