Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til høye strømutgifter. Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars. Foreløpige beregninger viser at de nye bostøttemottakerne vil motta i gjennomsnitt 1.100 kroner i støtte per måned.

Søk så snart som mulig – frist 31. desember

Her søker du

Husbanken har utsatt søknadsfristen knyttet til utbetalingen i januar til 31. desember, slik at flest mulig skal rekke å søke. For å få utbetaling i januar, er det svært viktig at du som ikke allerede mottar bostøtte, søker innen 31. desember. Du som allerede mottar bostøtte, trenger ikke søke på nytt.  

Du kan enkelt sjekke om du kan få bostøtte med bostøttekalkulatoren.

Her kan du søke om bostøtte

Les mer

Her kan du lese mer om bostøtte i forbindelse med høye strømpriser: husbanken.no