Formannskapet i Jevnaker vedtok i sak 18/23 den 16.05.2023 å legge ut detaljreguleringsplan med planID 62 - Grane på nytt offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Frist for innspill

Høringsfristen er satt til 26.10.23.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, postboks 60, 3521 Jevnaker. Uttalelsene skal merkes med Plan 62.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Martin Granheim, e-post: martin.granheim@jevnaker.kommune.no

Dokumenter

Saksdokumentene finner du ved å trykke her.