Til deg som har ledig bolig å leie ut

Nå har Jevnaker kommune dekket behovet for boliger til nyankomne flyktninger med egne kommunale boliger. Dette kan raskt endre seg. Det er fint om du som har et hus, sokkelleilighet eller leilighet til utleie tar kontakt med oss digitalt. Ved å registrer seg via lenken under kan vi i Jevnaker kommune ta kontakt med innbyggere når behovene melder seg.

Lenken til siden er her: https://skjema.jevnaker.kommune.no/skjema/JEV0147/

Det digitale skjema finner man også under skjema a-å på nettsidene til kommunen.

Til deg som har ukrainske flyktninger boende hjemme hos deg

Jeg har ukrainere boende hos meg. De kan bo her i 1 måned, men ikke lenger. Hva gjør vi da?

Her finner du informasjon om hvor og hvordan ukrainske borgere kan melde seg til registrering i politidistriktet du bor i. Dersom det ikke er ledig tid for registrering før de må ha et annet sted å bo, vil de få tilbud om akutt-innkvartering.