Først det praktiske

Den 7. juli skal ny E16 Eggemoen-Olum åpne for trafikk på hele strekningen. Etter planen starter bompengeinnkrevingen dagen etter, den 8. juli kl 10.00.

For personbiler blir takstene 58 kroner på ny E16 Eggemoen-Olum.
Når det gjelder takst på eksisterende vei ved Eggemoen, Olum og Kleggerud blir det 21 kroner. 
Alle med gyldig Autopass-brikke får 20 prosent rabatt. De får også et passeringstak på 40 turer i måneden. Det betyr at man betaler maksimum for 40 turer i måneden. I tillegg vi man kun betale for en passering dersom man kjører inn og ut av bommen i løpet av en times tid.
Elbiler vil kunne passere til halv pris.

NB! Bilister uten brikke/gyldig avtale er ikke omfattet av månedstak, timesregel eller rabatt. 

Regnestykket blir da for å kjøre på sideveiene i Jevnaker:

  Pris per passering Totalt i måneden per kjøretøy
Uten brikke:  21 kroner  -
Med brikke  16,80 kroner x 40  672 kroner

For nærmere informasjon om takster se her: vegfinans.no

Skaff deg Autopass-brikke

Dersom man ønsker å få 20% rabatt per passering og et maks tak på 40 turer i måneden, må man ha en Autopass-brikke. Den skal plasseres i frontruten. Den er knyttet opp til bilens registreringsnummer. Du bestiller Autopass-brikke på lenken under. Det er flere selskaper å velge mellom.

For nærmere informasjon om hvordan du får bombrikke, les mer på Autopass

Klagesak til Samferdselsdepartementet

Kommunestyret vedtok den 22. juni 2022 at Veidirektoratets takstvedtak skal påklages. Klagen ble sendt den 23. juni og finnes her.
Selv om det er sendt klage på vedtaket må vi p.t. forholde oss til varslet oppstart av bompengeinnkrevingen fra 8. juli kl 10.00.