Tømming av septik/slamavskillere

I Jevnaker settes det opp en tømmerute basert på en tømming per år for de som har ordinære slamavskillere. Slamavskillere for gråvann blir tømt hvert 3. år

Tømming er tvungen og utgifter til tømming av septiktanker faller inn under dine årlige kommunale avgifter. Kommunen er ansvarlig for at tanken din tømmes.

Du må selv sørge for at adkomst og kumlokk er tilgjengelig ved tømming og tilsyn.

Behov for ekstra tømming utenom ordinær tømming?
Dersom ditt renseanlegg trenger tømming utenom ordinær rodetømming, ringer du selv og bestiller hos NORVA24 Ringerike Septikservice, tlf: 32171390 hele døgnet eller du kan eventuelt sende mail til mail@ringseptik.no . Hjemmesiden deres finner du her.

 

 

Tømmestasjon for bobiler

Jevnaker kommune har tømmestasjon for bobiler.

Anlegget har selvbetjent servicestasjon, der bobiler kan tømme faste og løse tanker og fylle opp med Norges beste drikkevann!
Bobil-anlegget kan benyttes gratis. 

Musmyrveien 35 (Google plasserer adressen feil, følg Musmyrveien videre, skiltet til tømming) N 60°13’57.3 – E 10°20’52.9.