Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Skal du søke om byggesaker, konsesjoner og oppmåling?

- siste frist 15.november!

Informasjon fra KMD og Kartverket angående matrikkel:


Bildet viser en mann som holder rull med papirer på en byggeplass.

15.november er siste frist for ulike byggesaker og konsesjoner. (Foto:Burst)

 

For å redusere risikoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av regionreformene, stenges matrikkelen og grunnboken for brukerne opp mot årsskiftet 2019/2020.

Gjennomføring av reformene krever store endringer i matrikkelen og grunnboken. 

Stengingen vil også ha konsekvenser for publikum ved at dokumenter i en rekke sakstyper ikke kan sendes til tinglysing senere enn fredag 29. november for å unngå misforhold mellom matrikkelen og grunnboken etter årsskiftet. Dette kan være feil som er svært vanskelig å rette etter 1. januar. For søknader som ikke er mottatt innen 15. november og om gjelder byggesaker, delesaker, konsesjon og oppmåling, blir ikke ført i matrikkelen.