Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Ungdomsråd 2019-2021

- foreslå kandidater

Jevnaker som alle landets kommuner, er pålagt å ha Eldreråd, Kommunalt Råd for Funksjonshemmede og Ungdomsråd. Dette er lovbestemte råd og det er kommunestyret som foretar selve valget av disse rådene.

Men, før valget tas skal det innhentes forslag til representanter og vararepresentanter til rådene fra organisasjoner som representerer disse.  

Har du forslag til en representant til UNGDOMSRÅDET?

 Bildet viser ungdommer som sitter på en gressplen.

Foreslå deg selv eller en venn: Er du en av ungdommene vi trenger? (foto: Sharefaith/Pexels.com)

 

Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen. 

Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen eller fylket og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.

Medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen.

Rådet består av 7 medlemmer og 7 varamedlemmer som skal velges blant de innkomne forslagene fra ungdomsorganisasjoner. Ungdommene skal være i alderen 13 år (fra 8. trinn) til 19 år. (De som kan valges er ungdom fyller 15 år i valgåret til og med de som fyller 19 år i valgåret)

Ved valg av medlemmer og varamedlemmer må kommunestyret ta hensyn til kommunelovens bestemmelser om at det i utvalg med to eller flere representanter skal rådet bestå av begge kjønn. Dette innebærer at det bes om at det fremme forslag på både jenter og gutter.

Forslagene ønskes snarest mulig og senest 30. oktober slik at valgene kan foretas i kommunestyrets neste møte i november. Forslagene bes sendt postmottak@jevnaker.kommune.no eller til Jevnaker kommune, postmottak, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.

 

Les mer om hva ungdomsråd er her!