Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Skolestart og trafikksikkerhet

- klipp hekken!

Bildet viser en hekk som vokser ut over hele fortauet.

 

Ser hekken din slik ut? Da er det på tide å finne fram hagesaksa! Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine, av hensyn til egen og andres sikkerhet.

 

– Om kun kort tid starter ungene på skolen igjen og vi i ønsker at flest mulig skal gå og sykle, sier David Tofthagen i Trygg Trafikk Oppland og han utdyper. – Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene.  

 Tilsvarende må både kommunen og Statens vegvesen «finne fram igjen» trafikkskiltene sine langs veiene som i mange tilfeller har blitt tildekket av vegetasjon i løpet av de siste månedene. 

 

Bildet viser en hekk bli klippet med hagesaks.

Klipp hekken

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen.  Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe, sier Tofthagen. 

 

Maks en halv meter 

– Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din. Nå håper Trygg Trafikk at folk flest tar en titt på egen eiendom og bidrar til felleskapet gjennom en tryggere trafikkavvikling for alle. – Vi i Trygg Trafikk er ikke minst opptatt av barn og ungdom på skolevei, avslutter David Tofthagen

 

Bildet viser David Tofthagen i Trygg trafikk

David Tofthagen i Trygg Trafikk Oppland oppfordrer alle til å sjekke hekken ut mot gater og gangveier i disse dager. Snart kommer skolebarna.

 

 

Av Trygg Trafikk Oppland