Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Skal du sende oss en søknad?

- NB! Vi legger om sak-og arkivsystemet vårt!

Jevnaker kommune innfører nytt system for arkiv og saksbehandling. Det vil bety at vi blir enda mer digitale, men det betyr også at du som innbygger må være forberedt på ekstra saksbehandlingstid i en overgangsfase. Vær oppmerksom dersom du skal sende inn en søknad.

 

Bildet viser en dame som ser på en laptop.

Stor omlegging på gang: Jevnaker kommune skal skifte sak-og arkivsystem i overgangen november-desember. (foto: Christina Morillo/Pexels)

 

Økt digitalisering

Den 2.desember tar Jevnaker kommune i bruk et nytt sak- og arkivsystem. Dette gleder vi oss til, for et nytt system gir oss gode muligheter for å digitalisere tjenestene våre til innbyggerne. Vi innfører blant annet digitale skjemaer. Dette håper vi skal øke vår effektivitet og profesjonalitet.  Innføringen av nytt arkivsystem er et viktig skritt, og del av et svært omfattende løft, innen elektroniske tjenester og digital kommunikasjon hos oss i Jevnaker kommune. Dette vil bidra til effektivisering og enklere samhandling innad i kommunen, og en enklere hverdag og for innbyggerne våre, sier fungerende rådmann Cecilie P. Øyen.

 

Du kan bli berørt

Store deler av saksbehandlingen i våre tjenester skal foretas i det nye systemet. Det betyr at det gamle sak- og arkivsystemet skal avsluttes. Innbyggere som for eksempel skal søke om skjenkebevillinger, byggesaker, fradeling og oppmålingssaker, samt behandling av erklæringer om konsesjonsfrihet vil bli berørt av nedetid.

Siste frist for å søke om noe før inngående post stenges er mandag den 25.november. Fram til det nye systemet tas i bruk den 2.desember vil det ikke bli behandlet nye søknader eller sendt ut post (brev og dokumenter) fra vårt saksbehandlingssystem. I perioden blir det heller ikke publisert postlister eller lagt ut nye ledige stillinger på kommunens sider. Vi ber om forståelse for dette.

Søknader vedrørende helse- og omsorgstjenester, barnevern og NAV er ikke berørt av denne omleggingen.

 

Barnesykdommer

Samtidig vet vi av erfaring at ved innføring av nye systemer vil det alltid være en overgangsperiode med uforutsette problemer og barnesykdommer. Vi ber om tålmodighet i denne overgangsperioden som vi antar vil vare ut året. Dette vil særlig berøre følgende saksområder: behandling av reguleringsplaner, bygge- og dele- og oppmålingssaker, saker innenfor miljørettet helsevern, vann- og avløpssaker, teknisk drift- og forvaltning, bevillingssaker, klagesaker med mer.

 

Av Anette Skafjeld