Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Samtalegrupper for yngre med demens

- nytt tilbud i Jevnaker, Ringerike og Hole.

Demenskoordinatorene i Hole, Ringerike og Jevnaker starter opp et nytt tilbud i regionen. De ønsker å tilby samtalegrupper for yngre personer med demens og deres pårørende.


Bildet viser de tre demenskoordinatorene i Jevnaker, Ringerike og Hole.

Samler kreftene: Demenskoordinatorene samarbeider om et nytt tilbud til yngre med demens og deres pårørende. Fra venstre: Aina Glimsdal Bakke i Ringerike,  Karianne Andersen Bjune i Jevnaker og fra Hole kommune, Ellen Cathrine Kvalvik.

 

Opptil 70 år

Yngre personer med demens defineres i forskningen med personer under 65 år, men vi velger å strekke dette til 70 år i våre samtalegrupper.

I en samtalegruppe kan deltagerne drøfte sine plager med hverandre, dele opplevelser og gi hverandre tips om hvordan en kan takle sykdommen praktisk og emosjonelt.

I samtalegruppen bør personen med demens ha en mild til moderat demens og ha en form for innsikt i egen situasjon.

I en annen samtalegruppe kan pårørende treffes for å utveksle erfaringer. Mange pårørende opplever at samtalegrupper er til nytte og støtte i hverdagen.

 

Samtalegruppene går over 4 kvelder:

Datoer: 29. oktober, 12. november, 26, november og 10 desember.

Tidspunkt 18.00-19.30.

Sted: Hvelven omsorgssenter, Hvelven 85 i Hønefoss (ikke langt fra Ringerike folkehøgskole)

Det blir enkel servering.

 

Påmelding innen 20. oktober.

Ps: Første mann til mølla. Kun 8 deltakere.

Ta kontakt med demenskoordinatoren i din kommune for påmelding:

  • Send e-post til demenskoordinator Karianne Andersen Bjune i Jevnaker: trykk her!
  • Send e-post til demenskoordinator Aina Glimsdal Bakke i Ringerike: trykk her!
  • Send e-post til demenskoordinator Ellen Cathrine Kvalvik i Hole: trykk her!