Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Rotenonbehandling av Holteputt og Hallumtjern

- høringsfrist 27.august

Lunner og Jevnaker kommuner søker om tillatelse til bruk av rotenon for å fjerne gjedde og mort fra Hallumtjern og Holteputten i Sløvikvassdraget, Lunner og Jevnaker kommuner. 

 

Bilde av en gjedde

 

Høsten 2018 ble det oppdaget gjedde og mort i Hallumtjern. De to artene er ikke tidligere påvist i vatnet. Hallumtjern ligger i Sløviksvassdraget og drenerer ned i Vassjø, som er en av landets mest verdifulle kalksjøer. Det er grunn til å anta at artene vil spre seg nedstrøms. Etablering av gjedde og mort i Vassjø vurderes både som en stor trussel mot de naturlige arter og miljøtilstanden i Vassjø og en trussel mot det attraktive sportsfisket som en i dag har i innsjøen.

Les mer om årsaken til rotenonbehandlingen og høringen hos Fylkesmannen i Innlandet:

Fylkesmannen i Innlandet 

 

Vil du komme med en uttalelse i saken så er fristen 27.august.