Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Regionalplan for Ringeriksregion

- høringsfrist 1.juli

Fylkeskommunen ber om innspill på de rammer forslaget til planprogram skisserer. Alle merknader til forslag til planprogram sendes til Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til postmottak@bfk.no innen 01.07.2019 . Merk sendingen med: «Høringssvar til planprogram for Regional plan for Ringeriksregionen»

 

Planprogrammet kan lastes ned på:

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-plan-for-Ringeriksregionen/ 

 

Ta kontakt med prosjektleder Finn Ivar Lied på epost: finn.ivar.lied@bfk.no eller på telefon 32 80 86 20 dersom det er ønskelig å få tilsendt planprogrammet per post eller ved andre spørsmål.

Fastsettelse av endelig planprogram skal etter planen vedtas i Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune 04.09.2019.