Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Rådmannens forslag til budsjett

- budsjett 2020

Bildet viser noen mynter og en kalkulator

Forslaget til rådmannen er klart og de folkevalgte kan starte budsjettprosessen. (foto: Pixabay/Pexels.com)

 

Rådmannens budsjettforslag for 2020 skal sikre den robuste driften og de gode velferdstjenestene videre i Jevnaker, men det blir lite spillerom for store investeringer de nærmeste årene. Det som ligger inne og som vil ferdigstilles neste år er:

  • utvidelsen av Nesbakken barnehage
  • åpning av aktivitetssenteret i Ljunberggården
  • fire avlastningsboliger

 

I tillegg styrkes budsjettene til næringsutvikling og infrastruktur. Det vil bety en raskere rehabilitering av veier i kommunen.

Rammene gitt i forslaget til statsbudsjett for 2020, i tillegg til innføringen av en obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskatten, fører til en inntektsreduksjon. Jevnaker gleder seg over at vi er en av få kommuner i regionen som opplever en befolkningsvekst, men samtidig som dette gir økt skatteinngang, betyr det også økt etterspørsel etter tjenester og infrastruktur. Rådmannens budsjettforslag er derfor nøkternt, stramt og det vil føre til innsparinger.

 

Les hele budsjettforslaget her: BUDSJETTFORSLAG 

Les også forslag til gebyrer og betalingssatser her: FORSLAG BETALINGSSATSER

 

Tirsdag 29.oktober starter de folkevalgte sine dialog- og arbeidsmøter om økonomi -og handlingsplanen for perioden 2020-2023.

Formannskapets arbeidsmøte starter klokka 12 og klokka 16.30 starter dialogmøtet for kommunestyret.