Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Kulturprisen til Randsfjordfestivalen

Jevnaker kommunestyre bestemte på senhøsten 2018 at Kulturprisen for året skulle tildeles Randsfjordfestivalen. Det var et enstemmig kommunestyre som stilte seg bak avgjørelsen om å tildele prisen til en organisasjon som på rekordtid har utviklet et unikt festival- og aktivitetskonsept som involverer hele lokalsamfunnet.

Lørdag kveld hadde festivalstyret for Randsfjordfestivaleninvitert inn alle frivillge tilknyttet festivalen til et velfortjent festlig lag på Glassheim - og da ordfører Lars Magnussen ble spurt om å si noen ord til alle frammøtte under arrangementet, fant Lars og kulturleder Øyvind Norstrøm en perfekt anledning til å overraske dem skikkelig...

Det var to tydelig overraskede og rørte gründere og ildsjeler, Ole Henrik Pedersen og Espen Hagen, som tok i mot prisen på vegne av de mange frammøtte på Glassheim.

Alle foto: Per Anders Bjørklund

Kulturprisen 2018

LES REPORTASJE I RINGEERIKES BLAD 


ORDFØRERENS TALE PÅ RANDSFJORDFESTIVALENS FRIVILLIGFEST, LØRDAG 02.02.2019

Ole Henrik og Espen; det er ikke lenge siden dere unnfanget denne veldig enkle, men geniale idéen:

Hva med å samle seg rundt en bred familiefestival hvor Randsfjorden, lek og aktiviteter og gode kulturopplevelser står i fokus
En festival hvor barna har minst like stort fokus som de voksne
En festival som kan involvere alle de gode krefter som finnes i Jevnakersamfunnet: næringslivet, kommunen, og ikke minst: de frivillige

Statistikken sier at det er vanskeligere å mobilisere frivillige i dagens Norge enn i tidligere tider. Mange har nok meg seg sjøl, er signalet som går igjen. 
Men Randsfjordfestivalen har vist at det går an! 
Dere har vist oss at utrolig mange i Jevnakersamfunnet har noe å bidra med, så lenge man får yte etter evne og interesser, og jobbe mot et felles mål, i et inkluderende og positivt miljø. 
Dere har også forstått at frivillig kraft må tas vare på – det ser vi her i kveld, hvor dere hedrer alle de frivillige som til sammen utgjør Randsfjordfestivalen. Og vit det; denne talen er til dere alle sammen.

Vi politikere i Jevnaker kommune har noen store ambisjoner:

 • Vi skal utnytte bedre denne enorme ressursen som Randsfjorden er
 • Vi skal strekke oss mot Fjordlandsbyen, i sørenden av fjorden – en moderne småby som kan tilby unike bokvaliteter og muligheter
 • Vi skal satse på videreutvikling av vårt allerede sterke kultur- og opplevelsesbaserte næringsliv
 • Vi skal bygge opp under de enorme potensialet som ligger i en sterk frivillig sektor
 • Vi skal være innovative og nytenkende – i tett samskaping med våre innbyggere
 • Vi vil ha gode møteplasser – for alle

Alt dette vil kommunen – og alt dette gjør Randsfjordfestivalen.
Jevnaker kommune setter enormt stor pris på arbeidet som dere, på svært kort tid, har gjort.
Dere har sterke visjoner, og tydelige strategier. 
Dere er gode lagspillere, for oss, for næringslivet, og for hele regionen. 
Dere har bidratt til å løfte Jevnaker enda en divisjon opp som turist- og opplevelsesdestinasjon. 
Og dere har gjennom tiltak som badeparken, bidratt til å gi Jevnaker helt unike bokvaliteter – rett og slett gjort Jevnaker til et enda bedre sted å leve våre liv.

Med Randsfjordfestivalen har vi alle fått noe å samle oss om:

 • Vi samler oss om aktiviteter for folk i alle aldre – både på land, og i Nord Europas største badepark
 • Vi samler oss om gode smaksopplevelser, fra lokale og tilreisende tilbydere
 • Vi samler oss om gode kulturopplevelser, med noen av Norges største artister
 • Vi samler oss om Randsfjorden, med alt sitt potensial som vi bare ser starten av
 • Vi samler oss om et yrende liv i gode venners lag
 • Vi samler oss om hverandre

Vi er umåtelig stolte av dere, vi setter enorm pris på jobben dere gjør – og vi gleder oss til å være med i fortsettelsen.

Kommunestyret har bestemt at Randsfjordfestivalen skal tildeles Jevnaker kommunes kulturpris for 2018!