Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Korttidsavdelingen ved JORS videreføres som i dag

Over 50 mennesker var møtt opp på kommunehuset torsdag kveld for å følge det ekstraordinære kommunestyremøtet. Tema var omstruktureringen av JORS, Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter. Vi takker for engasjementet og oppslutningen.

 

Bildet er fra kommunestyresalen. Ser politikere og tilhørere.

 

Et enstemmig kommunestyre vedtok at korttidsavdelingen ved JORS videreføres med dagens lokalisering og med samme kvalitet som i dag. Avdelingen Fjellheim reduseres til 13 plasser og plassene disponeres etter behov.

Når det gjelder bemanningen ble det vedtatt at endringer skal skje i henhold til prinsippene for gjennomføring som rådmannen og de hovedtillitsvalgte tidligere har blitt enige om og i tråd med reglene i hovedavtalen.

 

Bildet fra møtesalen. En tilhører med plakat der det står: vi gir oss ikke - la korttidsavdelingen bestå.