Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Kommuneplanens arealdel

- Frist for å komme med uttalelser: 26. juli 2019.

Jevnaker kommunestyre vedtok i sak 29/19 den 14.05.2019 å legge planforslag til Kommuneplanens arealdel ut til høring og offentlig ettersyn.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes per e-post til: postmottak@jevnaker.kommune.no eller per post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker.

Frist for å komme med uttalelser settes til 26. juli 2019.

Uttalelsene skal merkes med «Kommuneplanens arealdel». Det gjøres oppmerksom på at hver enkelt uttalelse ikke vil bli besvart, men vil behandles som en del av den videre saksgangen og svares ut gjennom saksdokumenter.

 

Saksgangen frem til offentlig ettersyn er beskrevet i samlet saksfremstilling som følger høringsforslaget.

 

Her finner du dokumentene: