Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Jevnaker kommunes miljøpris

Ole Johnny Johnsen fikk årets miljøpris i Jevnaker kommune.
Prisen er på 10.000 kroner. Johnsen mottok prisen under årets julegateåpning på Nesbakken sist fredag.


Bildet viser ordfører Morten Lafton overrekke prisen til Ole Johnny Johnsen

Vi gratulerer Ole Johnny Johnsen med Jevnaker kommunes miljøpris for 2019 og takker for hans utrettelige innsats for å rydde gatelangs i alle år. Ordfører Morten Lafton kunne dele ut prisen under den offisielle åpningen av julegata sist fredag. Og han sa i talen at årets prisvinner er et godt forbilde for både unge og gamle.

 

Første gang i fjor

Det er 2.året nå at Jevnaker kommune deler ut en miljøpris. Prisen er på 10.000 kroner og diplom, og i fjor ble denne gitt til De Haes Gartneri. Det var mange gode kandidater som kvalifiserte til å få prisen, og som fyller de kriteriene kommunestyret har vedtatt. Jevnaker kommunes miljøpris skal tildeles en person, organisasjon, forening eller bedrift i Jevnaker som gjennom sin miljøinnsats fremstår som et godt eksempel for andre.  Dette er en pris som er viktig i vår tids utfordringer når det gjelder klima og miljø.

 

Skape engasjement

Det var altså i 2017 at kommunestyret vedtok å innføre en slik pris og kriteriene som er vedtatt er:

  • Tiltak som kan bedre det fysiske miljøet, fore eksempel renere vann, luft og jord
  • Reduksjon av klimagasser, forurensing og støy 
  • Bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap
  • Bevaring av naturressurser, dyrkbar jord og vann
  • Miljøriktig forbruk, innkjøp og avfallshåndtering
  • Lokale bidrag til løsninger av globale miljøproblemer
  • Skape engasjement og mobiliserer innbyggerne til innsats for lokalsamfunnet.

Og det er kanskje det siste punktet som er avgjørende for hvem som får prisen for 2019.

 

Svært fortjent

Kommunestyret har bestemt at den som får prisen er en enkeltperson bosatt i bygda og som i mange år utrettelig, i all slags vær og tid på døgnet, har gjort Jevnaker til et renere sted å bo. –  Kandidaten har en unik vilje til å rydde opp etter andre og går ikke forbi hvis det ligger søppel eller annet slengt i gater eller grøfter. Dette har i mange år vært til glede for våre innbyggere, om man har kjennskap til det kandidaten gjør eller ikke. Kandidaten har aldri gjort jobben for å få heder eller annen oppmerksomhet, men kun fordi han mener at det å kaste fra seg søppel ikke skal forekomme. Han er et svært godt forbilde for både unge og gamle, dvs alle som bor på Jevnaker, i Norge eller for den slags skyld hele Europa og verden. Ditt store engasjementet og din innsatsen over mange år fortjener virkelig å bli premiert med en miljøpris, sa ordfører Morten Lafton i talen sin da han overrakk en sjekk på 10.000 kroner til Ole Johnny Johnsen.