Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Tett samarbeid mellom kommunen og Røde Kors

Bildet viser ordfører og brannsjefen sammen med representanter fra Jevnaker Røde kors

 

Jevnaker kommune har nylig undertegnet en beredskapsavtale med Jevnaker Røde Kors.

Formålet er å bedre samarbeidet og beredskapen spesielt i kriser og ved ekstraordinære hendelser. Vi samarbeider allerede i dag, men mener det er viktig å formalisere samarbeidet. Dette tror vi vil være positivt for å ivareta sikkerheten til våre innbyggere.

Avtalen gjelder for fire år.

På bildet ser vi ordfører Lars Magnussen som signerer papirene sammen med lokalforeningsleder Lillian Bråthen, brann- og beredskapssjef, Tonny Jensen, og leder for hjelpekorpset i Jevnaker Røde Kors, Jan Arvid Dolve.