Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Tiltak for å utrydde uønska fiskearter

- Informasjonsmøte 25.juni

Bildet viser en gjedde

Foto:Pixabay.com

 

De uønska fiskeartene mort og gjedde er dessverre oppdaget i innsjøene Hallumtjern og Holteputt. Det er svært viktig å bekjempe disse artene før de gjør ytterligere skade i vassdraget. Jevnaker og Lunner kommune har derfor sendt inn søknad til Miljødirektoratet om bruk av plantegiften rotenon for å bekjempe de uønska artene.

Foreløpig er det ikke avklart om vi får tillatelse til å gjennomføre tiltaket. I forbindelse med det planlagte tiltaket er det nødvendig å informere om hva dette går ut på og eventuelt hvilke konsekvenser dette får. Grunneiere og tilgrensende til det aktuelle vassdraget fra og med Holteputt, Hallumtjern og ned til og med Vassjø er invitert i eget brev. Møtet er åpent for alle andre interesserte også.

 

Møtet holdes:

Tirsdag 25.juni kl 18.00 i kommunestyresalen på Lunner rådhus,

Sandsvegen 1 på Roa

 

Fylkesmannen i Innlandet v/Ola Hegge vil komme for å orientere om tiltaket og svare på spørsmål.

VELKOMMEN!

Spørsmål kan rettes til Kari-Anne S. Gorset på ksg@lunner.kommune.no