Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Hedersmedalje til May-Britt og Lars

To hedersmedaljer ble delt ut da det avtroppende kommunestyret i Jevnaker skulle markere sin avslutning på Thorbjørnrud hotell nylig. Den ene gikk til mangeårig rådmann, May-Britt Nordli, og den andre fikk ordfører, Lars Magnussen.


Bildet viser Lars Magnussen og May-Britt Nordli etter at de har mottatt KS hedersmedalje.

To glade hedersgjester: De ble svært overrasket begge to da de mottok KS hedersmedalje på Thorbjørnrud hotell sist fredag.

 

KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge) har i mange år delt ut hedersbevis til folkevalgte og tilsatte. Medaljen kan tildeles folkevalgte og tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune.


May-Britt Nordli mottok KS hedersmedalje for sitt meget omfattende virke (både politiske og administrativt) og for at hun gjennom sitt store engasjement har bidratt i samfunnsutviklingen gjennom en årrekke. Formannskapet i Jevnaker mener Nordli har bidratt til bedre tjenester for kommunens innbyggere, vært med å utvikle lokaldemokratiet og utviklet arena for samhandling med innbyggere og politikere – samskapingsprosjekter som er forankret i kommunestyret. Kommunens visjon «Nytenkende, åpen og redelig» har og er i fokus hele tiden.

May-Britt Nordli har blant annet vært ordfører i Hole i perioden 1992-1995, Personalsjef ved Statens Kartverk, Direktør i KS i fra 2003-2012 og gikk nylig av som Rådmann i Jevnaker etter nesten åtte år.

 

Lars Magnussen har vært ordfører i Jevnaker de fire siste årene, men har hatt et politisk engasjement i bygda siden 1980. Magnussen mottok KS hedersmedalje for dette store politiske engasjementet og innsats som politiker. Han har også lang fartstid som engasjert innbygger i frivillige organisasjoner.

Magnussen har blant annet vært leder av kulturstyret og helserådet i 1980 til 1983, kommunestyrerepresentant i perioden 1984-1987 og så fra 2003 til 2019. Da var han blant annet varaordfører og ordfører. I tillegg har han vært nestleder og styremedlem Jevnaker IF Skøyter fra 1997-2008.

Det er formannskapet som har søkt KS om at de to skulle motta hedersmedaljen.

 

Vi gratulerer begge med utmerkelsene og takker dem for innsatsen i Jevnaker kommune.