Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Ha det bra HELE livet

JORS vil bli Livsgledehjem!

Ei eldre dame på et sykehjem får besøk av en ponni

 

– Vi ønsker at våre innbyggere skal ha det bra HELE livet og at de skal få leve hele livet også etter at de har kommet hit til oss, forteller Anne Synnøve Sørli, Fag- og kvalitetsansvarlig ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS). Nå har hun også fått tittelen Livsgledekonsulent og målet er at JORS blir et sertifisert Livsgledehjem i 2020. – Vårt mål er at våre eldre skal få en fin tid her! 


Livsglede satt i system

– Lykke, glede og livskvalitet skal gjelde selv om en er på sykehjem, konstaterer Astrid Westby, virksomhetsleder. Derfor vil de på JORS sette i gang med ulike aktiviteter etter en nøye kartlegging av alle beboerne. Vi gjør jo mye av dette allerede, men vi vil sikre pasientens psykososiale behov og ved å bli et Livsgledehjem må vi systematisk jobber med dette. Enkelte ganger kan aktiviteter på avdelingene være avhengig av hvem som er på jobb. Nå skal vi alle være oppmerksomme på den personsentrerte omsorgen og aktivitetene skal tilpasses pasientene, ikke hvem som er på jobb.

Ideen om Livsgledesykehjem dukket opp i 2007 i Trondheim og siden 2008 har det stadig blitt flere sykehjem som jobber med livsglede som en grunnleggende verdi. I Oppland er det kun et sykehjem som allerede er sertifisert, det er Vestre Slidre.

 

Skiturer og hundebesøk

Westby og Sørli forteller at det tar over et år å bli sertifisert som et Livsgledehjem. Det er ni kriterier som må innfris, for å nevne noen så er det blant annet krav om å legge til rette for sang og musikk i hverdagen, møte med dyr, tett samarbeid med skoler og barnehager i nærmiljøet og ikke minst kartlegge interessene til beboerne.  Aktivitetene for den enkelte beboer vil være avhengig av interessene. Noen har vært glade i å være ute hele livet, gå på ski, høre på musikk, være sammen med dyr eller jobbe i hagen. Dersom vi kan legge til rette for flere turer utendørs, kjøpe inn potter, jord og litt frø eller rett og slett få besøk av en hund eller en sau, så skal vi prøve det. Vi tror det vil bety så mye for den enkelte. Det er det vi vil strekke oss etter, smiler de to. Begge tror at også de ansatte vil sette pris på dette. Vi vil verdsette det våre ansatte gjør for brukerne våre, de skal vite at det er viktigere med en luftetur for pasienten enn at skyllerommet er ryddig.


Trenger frivillige

Anne Synnøve Sørli sier at å være et Livsgledehjem vil bety mer åpenhet. Vi ønsker at flere innbyggere kommer hit på besøk slik at de som bor her blir en del av lokalsamfunnet. Vi skal være med å legge til rette for at både barn, frivillige og pårørende føler seg velkomne her hos oss. Vi håper å skape mer liv i huset, rett og slett.

 

Ei eldre dame på et sykehjem får besøk av en ponni

Trenger flere frivillige: Astrid Westby, virksomhetsleder på JORS, og Anne Synnøve Sørli, Livsgledekonsulent, gleder seg over at JORS skal jobbe for å bli et Livsgledehjem og etterlyser flere frivillige inn i prosjektet.

 

LES MER OM LIVSGLEDEHJEM HER: https://livsgledeforeldre.no/vart-arbeid/sykehjem/

Det blir KICK OFF i kommunestyresalen på Samfunnshuset den 27.og 29.mars fra klokka 09:00 - 11:45. Vi håper alle som tenker at her har de lyst til å bidra  - vil komme en av dagene.

VELKOMMEN!