Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Graving ved Samfunnshuset

De nærmeste to ukene blir det graving i området rundt Samfunnshuset og legekontoret på Jevnaker. 

Bildet viser brannsjefen foran brannstasjonen

 

Jevnaker brann- og redningsvesen trenger større plass. De har fått krav om å etablere en ny garderobe til sine folk og det er ikke rom til dette i den eksisterende stasjonen. Derfor må det bygges ut. Garderobebygget blir satt opp mellom brannstasjonen og legesenteret.

– Vi har ett krav på oss om at vi må ha ren og skitten sone i garderoben, med dusj muligheter for alle, samt damegarderober. Dette har vi ikke i dagens brannstasjon. Etter et tilsynsbesøk av Arbeidstilsynet ble denne mangelen sett på som et rent avvik som vi må utbedre. Vi fikk også varsel og krav om tvangsmulkt på kr. 2000,- dagen dersom vi ikke utbedrer forholden, forteller brannsjef Tonny Jensen om hvorfor garderobene må bygges.

Nå er byggearbeidene så smått i gang. Gravingen vil ta et par uker og på nyåret håper man at garderobebygget skal være på plass. Det betyr dessverre at det blir en gravemaskin og noe anleggsarbeid i området noen uker. Veien inn til legekontoret blir ikke sperret for trafikk, men enkelte parkeringsplasser blir borte.

Hvor stor utfordring vil byggeperioden by på for ambulansen og besøkende til legesenteret?

– Vi har vært i kontakt med Kirkegata 10 som har gitt oss tillatelse til å benytte deres parkeringsplass på dagtid for besøkende som skal til legesenteret.  I tillegg gjennomfører vi tiltak for å gi plass til ambulanse og forflytningshemmede i denne perioden.

En av begrunnelsene til at garderobebygget ikke bygges ut mot den eksisterende parkeringsplassen ved Samfunnshuset er at det kommet i konflikt med arealplanen. Der står det at man ikke tillater bebyggelse ut mot parkeringsplassen og det vil være en omfattende sak for å endre dette i arealplanen.

Det vil bli borte et par parkeringsplasser inne i hjørnet til venstre for brannstasjonen, de plassene blir erstattet på forsiden av brannstasjonen.

 

Bildet viser et oversiktsbilde der arbeidene skal utføres

Røde streken: Området som er merket med rødt viser hvor det skal graves. Innkjøringen til legesenteret skal ikke bli spesielt berørt under arbeidene med det nye garderobebygget.