Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Gebyrer og egenbetalinger 2019

Det er gjort noen justeringer av gebyrer og egenbetalinger i Jevnaker kommune for 2019.

I statsbudsjettet er det fastsatt en samlet pris- og lønnsvekst på 2,8 % (deflator). Noen av satsene for 2019 er justert i tråd med dette, mens andre er beholdt på samme nivå som i 2018.

 Ved å trykke her – får du full oversikt over satsene for 2019.

 

 

Bildet fra en barnehage.

 

Enkelte utdrag:

Makspris for hel barnehageplass er i i henhold til statsbudsjettet forslag endret  til kr 2 990  per måned fra 01.01.19. Fra 01.08.19 endres beløpet til kr. 3 040.

Betalingssatsene for skolefritidsordningen videreføres på samme nivå som i 2018. Endring i 2019 er at SFO-året nå starter 1. august og det betales for 11 måneder. Ekstrabetaling for tilbud i høst-, vinter- og sommerferie faller bort.

For 2019 vil eiendomsskatten videreføres på samme nivå som i  2018 med 2,5 promille og et bunnfradrag på kr 400 000.

Renovasjonsgebyret for vanlig husholdning øker med kr. 203, og renovasjonsgebyret for hytter øker med kr. 80, dette utgjør en økning på 8 % for begge.