Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Er du forberedt?

Møte om egenberedskap 7. november

Hvor godt er du forberedt dersom det inntreffer en eller annen form for katastrofe. Vi har hørt oppfordringene om at du bør ha mat og drikke til 72 timer i hjemmet ditt slik at du kan håndtere de første dagene med en krise. Har du det? Mange synes ikke at man trenger det, man forventer at storsamfunnet ordner opp. Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) oppfordrer alle til å ha et lager hjemme og vi har akkurat lagt bak oss en uke med fokus på egenberedskap.

 

Bildet viser ei dame som lager mat på primus på terrassen.

 

Torsdag 7. november arrangerer Jevnaker Røde Kors og Jevnaker kommune informasjonsmøte med tema egenberedskap på Røde Kors-huset Jevnaker kl. 19.00 for kommunens egne innbyggere.


Det handler om å erkjenne at hver enkelt av oss kan bli involvert når uønskede beredskapshendelser inntreffer. Det handler om å forstå at de negative konsekvensene for seg og sine kan bli vesentlig redusert, dersom man tenker litt over tema «egenberedskap» på forhånd. Egenberedskap kan være raskt, enkelt og rimelig. Man kan ha det relativt bra i en beredskapssituasjon, dersom man er forberedt, i motsetning til om man har valgt å overse dette.

 

Bildet viser en mann som fyller en beholder med vann.

 

Det er viktig for samfunnet som helhet at alle tar et ansvar for seg og sine. Når beredskapssituasjonen inntreffer, vil det ikke være kapasitet til å hjelpe alle samtidig. Er man ikke akutt syk eller skadet, må man vente på tur. Ellers bryter hjelpeapparatet sammen, og ingen får hjelp, heller ikke de svakeste, som trenger hjelpen mest.

 

  • På møtet kan du lære litt mer om egenberedskap.     
  • Du skal tenke over din nåsituasjon på egenberedskap.
  • Du skal bli motivert til forebyggende tiltak som vil gjøre en eventuell beredskapssituasjon mindre krevende for deg og dine.

 

Velkommen til en prat om egenberedskap og frisk opp hva du selv kan gjøre!