Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Endringer i ledelsen

Det blir enkelte endringer i ledelsen i Jevnaker kommune. Endringene trer i kraft fra 1.januar 2020.

Hans Tollef Solberg går fra stillingen som kommunalsjef for Plan og samfunn til å bli rådgiver i Jevnaker kommune. Solberg har de siste åtte årene vært kommunalsjef for Plan og samfunn som har hovedansvaret for samfunnsplanlegging og kommuneplaner i Jevnaker kommune. Solberg har uttrykt ønske om å endre sin rolle og derigjennom spisse sitt arbeid mot nærings- og samfunnsutvikling. Jevnaker kommune har forståelse for dette og Hans Tollef skal fremover bidra sterkere til nærings- og samfunnsutviklingen i kommunen innenfor det planfaglige og gjennom andre relevante oppgaver. Hans Tollef har opparbeidet en betydelig kompetanse på forvaltning innenfor plan og bygningsloven, og etablert et tett og godt samarbeid med næringsaktører og regionale samarbeidspartnere. Dette vil være viktige satsningsområder for hele organisasjonen fremover, og Hans Tollef vil være en sentral rådgiver i sin nye rolle. Dette blir spesielt viktig for Jevnaker kommune nå når hele den næringspolitiske strukturen i regionen er i endring.

 

Gry Brørby Munkerud blir konstituert kommunalsjef for Plan og samfunn. Konstitueringsperioden gjelder frem til 30. juni 2020 og rekrutteringsprosessen for ny kommunalsjef vil gjennomføres i løpet av samme periode.

 

Bildet viser Gry Brørby Munkerud

 

Øvrige endringer:

Kultur og fritid som tidligere har vært organisert under Plan og samfunn blir fra 1.1.20 flyttet til tjenesteområdet for Oppvekst. Kultursjef Øyvind Norstrøm blir ny virksomhetsleder for Kultur og fritid.

Johnny Heen er tilsatt som virksomhetsleder for Vei, vann og avløp. Johnny kommer fra stillingen som virksomhetsleder for Plan og miljø

Terje Orebråten vil tiltre som konstituert virksomhetsleder for Plan og miljøRekrutteringsprosess for ny virksomhetsleder vil gjennomføres i perioden

Vi får fra 1.januar et nytt virksomhetslederområde, Brann og redning. Tonny Jensen vil  bli virksomhetsleder for dette.