Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Ekstraordinær båndtvang

- med umiddelbar virkning!

Har du hund? Da må du lese nøye her! Fra i dag innfører vi ekstraordinær båndtvang!

Jevnaker kommune har vedtatt å innføre ekstraordinær båndtvang med øyeblikkelig virkning fra 13.2.2019.

 

Rådyra sliter

Store mengder med snø skaper vanskelige leveforhold for viltet i kommunen, i tillegg har det vært mildvær og nedbør som har ført til skare som topplag. Dette vanskeliggjør forholdene for rådyra spesielt, og reduserer deres mulighet til å bevege seg og å finne mat. Hunder som løper løse kan føre til at rådyra blir jaget til døde, eller forbrenner livsviktig energi.

For å beskytte viltet ønsker vi å innføre ekstraordinær båndtvang i Jevnaker kommune med øyeblikkelig virkning gjennom fastsettelse av lokal forskrift hjemlet i lov om hundehold. Hunder skal så lenge forskriften gjelder holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

 

Enkelte unntak

 Forskriften omfatter alle hunder med følgende unntak:

- Dresserte bufehunder

- Tjenestehunder (politi, toll, militær og redningstjeneste)

- Hunder under lovlig kvotejakt på gaupe

- Ettersøkshunder for skadet vilt i aktiv tjeneste

Forskriften gjelder til ordinær båndtvang inntrer 1. april 2019. Dersom forholdene tilsier det, oppheves den ekstraordinære båndtvangen.