Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Bergerbakkvegen rehabiliteres

- stengt fram til 21.august

Jevnaker kommune skal rehabilitere Bergerbakkvegen fra Bergerbakken skole og ned til Bergerbakkvegen 52.

I den forbindelse vil vegen bli stengt fra onsdag 7/8 til onsdag 21/8. 

Arbeidene var forventet å være ferdig den 17.august, men er forsinket på grunn av merarbeider med utskifting av dårlige overvannsrør og uforutsett behov for etablering av drenskummer og rør. 

Beboere i Begerbakkeveien 54-66, Bakkestupveien, Plassenveien og Vinkelveien vil  i dette tidsrommet måtte kjøre den gamle Bergerbakkvegen ned mot Nybrua.

Bommen åpnes og omkjøring skiltes.

Skolebarn som starter på skolen denne uka vil bli ledet trygt forbi arbeidsstedet.