Nye planer fra Statens vegvesen er lagt ut på høring

Tre planer for ulike holdeplasser er lagt ut for høring.

Svarfrist er en 20.juni. Gå og sjekk om dette angår deg:

https://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Lokaldemokrati/Horinger/