Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge".
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. 

Selve utlysningen finner dere HER

Søknadsfristen er 4. desember.
Vi anbefaler at alle leser regelverket, veilederen og årsplanen nøye.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

For all øvrig informasjon viser vi til  tilskuddsordningens nettside.

 

Spørsmål?

Kontakt kultursjef Øyvind Norstrøm
Tlf. 93205945
oyn@jevnaker.kommune.no